Galerija

Galerija

Leidinių įsigijimas

Mikučio klubas

 Agniaus, Adomo, Jokūbo, Gyčio, Kamilės tėvelių dėmesiui!

Vaikams iki sausio 12d. reikia MINTINAI išmokti Pensilvanijos polką , norint dalyvauti 

VIII - ąjame Lietuvos jaunųjų atlikėjų konkurse „LINKSMOJI  POLKUTĖ“.

Bendrom jėgom pasistengiam visi.