Muzikos studijos "Mikutis" neformaliojo vaikų švietimo programa "Orkestras"

Ačiū už vasaros koncertus. Visiems gražios vasaros!

 

 

Orkestro vadovas Juozas Mikolainis